Artikler og gode råd

ARTIKLER
HUNDERACER

Kontakt os på: info@kennel-guiden.dk

Hundeloven - Lovgivningen om hunde

Når det kommer til dyr er der en masse regler og det gælder selvfølgelig også for hunde. Hundene er faktisk så privilegerede at de har deres helt egen lov - hundeloven. De love du kan finde i denne tekst er dem, der er gældende for dig som hundejer. Det er dem du formentlig for mest brug for at vide noget om.


De udvalgte love er:

Der er en kort beskrivelse af loven til hvert punkt. Der er som sagt mange flere love end dem der er med her.

Hvalpe overdragelse

Alle hundehvalpe skal være over 8 uger gamle før de sælges/gives videre. Sker det før, skal hvalpenes moder følge med. Når hvalpene er under 8 uger har den nemlig meget brug for deres mor.
Der må ikke overdrages hvalpe til mennesker under 16 år med mindre forældre/værge giver lov.

Hundemærkning, forsikring og registrering

Som hundeejer har man pligt til at sørge for at registreret og mærket inden hvalpen er over 4 måneder. Hvalpen skal også gå med et halsbånd når den er over 4 måneder gammel. Halsbåndet skal have et skilt med ejerens fulde navn, adresse og telefonnummer. Alle hvalpe over 4 måneder skal ansvarsforsikret.

Dyrepas

Når hunde skal transporteres i EU-lande, er det et krav at de har en ID-mærkning eller en chip. De skal desuden 3 uger inden rejsen vaccineres imod rabies. Hunden skal også have et pas det er lavet af en dyrlæge. I passet er der den opdaterede vaccinationsattest. Man skal være opmærksom på at lande som f.eks. England har ud over overstående yderligere regler.

Kupering af hale

Det er forbudt at lave nogen former for indgreb på hunde for at ændre udseendet på dyret. Dette gælder også for halekupering med undtagelse af nogle enkelte jagthunde racer justitsministeren har udvalgt.

Disse racer er:

Kun hunde der tilføre disse racer må vises frem på udstillinger eller ligene. Der er dog ingen regler om at udstille hunde med ørekupering.

Bundet hund

Det er som grundregel forbudt at have en hund bundet i længere tid.

Er hunden bundet er det et krav:

Hunde gående udendørs

Alle hunde der går udendørs i hundegårde eller andet skal have tilgang til opholdsrum eller hundehuse på lige fod med en bundet hund. Man skal se til sin hund mindst en gang om dagen. Det gælder dog både for hunde der lever udendørs og indendørs.

Bortløbne og omstrejfende hunde

Det er som hundeejer ens egen pligt at sørge for, at ens hund ikke løber væk eller strejfer. Hvis politiet fanger en hund der strejfer, tager politiet hunde med sig og har derefter fuld råderet over hunden. Er hunden mærket eller bærer halsbånd vil politiet hurtigst muligt kontakte ejeren. Har hunden ingen oplysninger på sig bliver hunden fremlyst.

Strejfer der en herreløs hund rundt på din grund, har du ret til at optage den. Et voksent menneske eller ejeren for grunden skal inden 24 timer og så hurtigt så muligt oplyse politiet om det.

Hvis ejeren til en bortløben hund ikke henter sin hund inden 3 dage efter ejeren har fået af vide at hunden er fundet, kan hunden med minimum 3 dages varsel sælges på auktion.
Selvom politiet ikke har udstyr til at aflæse en hunde chip er det politiets ansvar at sørge for at det bliver gjort.

Skulle man ønske det har man lov til at fjerne en omstrejfende hund fra sin ejendom, på en hensigtsmæssig måde. Skulle dette skade hunden eller skulle den omkomme, er der intet krav om at du skal yde nogen form for erstatning. Vælger man at skyde eller bruger du nogen anden form for direkte aflivning, skal hundens ejer være advaret inden for et år.

Kender man ikke ejeren er en kort beskrivelse af hundens udseende i egnens dagblad advarsel nok. Er hunden en trussel mod mennesker og dyr på grunden, er en advarsel dog ikke nødvendig.

Gøende hunde

Hunde der forstyrrer beboere i området med vedvarende gøen eller anden larm er ejerens ansvar. Hvis ejeren ikke kan standser hundens gøen ved at holde den inden døre eller hvis den fra start af har været inden døre har politiet ret til at kræve at hunden bliver fjernet. Det kan dog lade sig gøre at få en dispensationsmulighed, hvis det er opdræt af hunde i erhvervsmæssig sammenhæng. Men kun hvis der ved anlæg af hundegårde, bliver taget synligt hensyn til bebyggelsesforholdene.

Tip en ven:
Del denne side:|
TILMELD NYHEDSBREV
NYE HUNDEVIDEOER